top
 

 

Tyskland 1914 -1933 - 1939

Fra Rigsdagsbrand til Verdensbrand
 Fra korporal til Rigskansler


  Klik på blå tekst              Links:    Befrielsen              BOPAs mindebog

  til     Forside           Bøgerne fra 1 til 8         

  Besættelsestidens historie:  Bind 1     Bind 2      Bind 3      Bind 4      Bind 5       Bind 6        En smededreng går til modstand  

   Bind 7  Fred og sikkerhed;            Bind 8  Ikke-vold; civil ulydighed;                 I. Livet i Danmark 1860 - 1940       Livet i Danmark Bind I - II - III          Livet i Danmark med PDF filer

   Åndssvag? tilladt? Hvordan?           Rejser bag Jerntæppet                Vagabond i Europas ruiner         Isvintre før og nu          Indtryk Bangladesh           Indtryk Burma              Indtryk Cambodja

 

 
Visdomsord  -
Guldkorn:  Terror - Frihedskamp - Grænseværdier          Inspiration - tips - værd at vide         en messe værd                                         

 


To herrer - to skæbner
Barbering? Et problem?

 


To forskellige kår.
To forskellige skæbner.
Barbering? Overflødig?

 


Bunkers fra første Verdenskrig
1914-1918.
Ved Lille Bælt kan du  også i dag finde denne bunkers

 


Underkastede Danmark sig Hitler
allerede i 1937?

Første Verdenskrig var stormagternes krig om magt, dvs. kapitalisternes krig; man troede og håbede på, at denne krigs vanvid var det uigenkaldeligt sidste;
en soldat beretter: Offensiven blev indledt med en regn af granater - 4.500.000, de forvandlede den regnfyldte jord til et flydende mudderbad.

Selv stærke mænd kunne ikke flytte sig, når de stod i mudder til bæltestedet. De sårede og udmattede mænd gled og druknede i granathullernes mudder.

Efterhånden som ligene af mændene og hestene rådnede under mudderet, begyndte slagmarken at stinke - selv generalerne i deres hovedkvarter otte km. væk kunne lugte stanken af rådne lig.

Den ligfyldte jord blev giftig og bevirkede, at sårede soldater fik koldbrand. Mere end 400.000 britiske soldater blev dræbt eller såret i dette helvede, men de havde sejret, en sejr på 800 meter med mudder.
De allierede fik i et eneste slag på Vestfronten ved Somme myrdet 600.000 soldater

 

Den tyske generalstab anså det derfor for overvejende sandsynligt, at de allierede ville foretage en landgang ved Esbjerg, hvorfra afstanden til Berlin kun er ca. 300 km.

De byggede tværs over Jylland lidt syd for Kongeåen et gigantisk fæstningsværk med bunkers - kanonstillinger - skyttegrave.

De tyske fæstningsværk gik tværs over Sønderjylland fra Lille Bælt til Vadehavet. Resterne ligger stadig godt gemt i terrænet.

 

Jeg har arbejdet med svært handicappede igennem år - jeg har været på krigslazaretter - og alligevel er det mig en gåde, hvorledes man har kunnet holde et medmenneske i live, der er lemlæstet, som denne unge mand på billedet.

Første Verdenskrig efterlod en verden i kaos - med borgerkrige - revolutioner og fortsat sult - lidelser og død for de mange.

På trods af, at mange troede - håbede - kæmpede og arbejdede for en fredeligere verden, blev virkeligheden en anden.  

Mellemkrigsårene, blev optakten til Anden Verdenskrig - år præget af arbejdsløshedens spøgelse.

Det blev, en  krig, der smadrede det meste af vor Verden, med et tab på 56 sandsynligvis 70 millioners død og et ukendt antal millioner, der blev lemlæstet.
 

Herudover har de to krige efterladt os en klode, hvor kemiske våben endnu i dag ikke er tilintetgjort, men ligger som tikkende bomber.

(Sennepsgaslagre) i Frankrig fra Første Verdenskrig og i de danske farvande fra Anden Verdenskrig). 

 

Du konfronteres med: 

Nazistisk tankegang - med nazistisk propaganda - med nazistisk terror - og med demokratiernes kryben for den rå magt
og deres svigt under Den spanske Borgerkrig. 


Et svigt, der resulterede i Folkeforbundets endelige forlis, og dermed blev en af de væsentligste årsager til Anden Verdenskrig.  

Statsminister Stauning sagde i 1937 i Lund:
"Vi er ikke Nordens Lænkehund."


Du konfronteres med:


Forbrydernes (Stalin - Hitler) indgåelse af en IKKE - ANGREBS-PAGT,
hvor forbryderne delte rovet mellem sig - med konsekvenser i første omgang for Polen - Finland.

De afsmittende virkninger for danske holdninger i de første besættelsesår, efter at danske betonkommunister havde forsøgt at forsvare og bortforklare Sovjets overfald på den finske lilleputstat, samt de historiske årsagssammenhænge belyses og læseren provokeres til at tage stilling til problemet,  hvorfor fik vi krigene? - hvordan kunne det ske?

 
Fred i vor tid - sagde denne nar
Chamberlain - Englands premiereminister

Hvad gjorde man for at undgå undertrykkelse? (nazisme)

Hvilke virkninger havde - DET TAVSE FLERTAL - de holdningsløses passivitet? 

Kunne Anden Verdenskrig have været undgået? Hvordan?

Anden Verdenskrig blev ikke kun kapitalisternes krig, den blev også en kamp på liv og død om holdninger - den var en evindelig konfrontation mellem ret og uret - mellem diktatur - undertrykkelse på den ene side og demokratiet på godt og ondt på den anden. 

Modstandskampen i de besatte lande blev mere end en krig mod en besættelsesmagt, den blev en indbyrdes krig, en borgerkrig - i Danmark ført tilsyneladende og oftest uden våben ganske vist - men den blev også en klassekamp.

Umiddelbart før kapitulationen drøftede vi - nogle sabotører (terrorrister) vor fremtid i en snarlig fredstid, hvis vi overlevede krigens vanvid.

Ganske unge - jeg var 19 år, var vi helt og aldeles blottet for illusioner -

vi forventede at blive spærret inde for terrorisme.

Havde den nuværende terror-lovgivning været i kraft dengang, var resultatet blevet års tilværelse bag tremmer.

 

Forlaget Ådalen, Søsvinget 18, 8250 Egå 
Tlf. 40 14 47 91   info@forlagetaadalen.dk

op til toppen

 


Tyskland som PDF filer

kapitel 1

kapitel 2

kapitel 3

kapitel 4

kapitel 5

kapitel 6

Forlaget BOgPArtisanen er ophørt.

Forlaget Ådalen udgiver bøgerne for fremtiden.

Bøgerne kan du låne på biblioteker  købe i boghandel eller ved forlaget Ådalen.

På de følgende sider findes bøgerne som PDF filer.

Al henvendelse vedr. køb af bøger til 

Forlaget Ådalen

Tlf. 40 14 47 91   info@forlagetaadalen.dk

Bøgerne foreligger som PDF filer, 
disse kan  kan frit benyttes - kopieres til studier eller debat. Forudsætning: Kilden skal angives.
Kommerciel anvendelse ikke tilladt.

 

 

 

 

 

Troskab til døden huer mig ikke:
sagde Hitler