top

 Bøger fra 1 - 8

Besættelsestidens Historie I - VI:
 

 
 
Klik på
blå tekst              Links:   Befrielsen              BOPAs mindebog 

  til     Forside       Tyskland 1914 -1933 - 1939

  Besættelsestidens historie:  Bind 1     Bind 2      Bind 3      Bind 4      Bind 5       Bind 6           En smededreng går til modstand 

  Bind 7  Fred og sikkerhed;           Bind 8  Ikke-vold; civil ulydighed;                I. Livet i Danmark 1860 - 1940       Livet i Danmark Bind I - II - III         Livet i Danmark med PDF filer

   Åndssvag? tilladt? Hvordan?         Rejser bag Jerntæppet            Vagabond i Europas ruiner          Isvintre før og nu           Indtryk Bangladesh            Indtryk Burma              Indtryk Cambodja

 

 
Visdomsord  -
Guldkorn:  Terror - Frihedskamp - Grænseværdier          Inspiration - tips - værd at vide             en messe værd                

 


Forlaget BOgPArtisanen er ophørt.

Forlaget Ådalen udgiver bøgerne for fremtiden.

Bøgerne kan du låne på biblioteker  købe i boghandel eller ved forlaget Ådalen.

Al henvendelse vedr. køb af bøger til 

Forlaget Ådalen
Tlf. 40 14 47 91  
info@forlagetaadalen.dk

Oversigt:

På denne og følgende sider finder du bøgerne kort beskrevet.

NYT!

Under mit besøg i Kz-lejren Stutthof i maj 2005 fik jeg flere polske venner og blev da klar over, at Kapitel 3 og 4  Opstanden i Warszawa i Bind 4 var mangelfulde.
Derfor har jeg skrevet kapitlerne om.

Bøgerne foreligger på de respektive sider som PDF filer, 
disse kan  kan frit benyttes - kopieres til studier eller debat. Forudsætning: Kilden skal angives.
Kommerciel udnyttelse ikke tilladt.

 

 

 

 

Tyskland – Europa 1914 – 1933 – 1939

Fra korporal til rigskansler 
Fra rigsdagsbrand til verdensbrand

I serien af historiske bøger behandler forfatteren de politiske og økonomiske forudsætninger for Anden Verdenskrigs udbrud og peger på mulige forklaringer på – hvorfor nogen blev nazister – andre valgte at tale det nazistiske rædselsregime imod – andre gik til aktiv modstand – andre bøjede nakken – eller søgte at slå mønt af de nye tilstande.

 

 

 

 

 

 

Bind 1:

Besættelsestidens Historie I

Danmark i 30. erne.  9. ende april 1940.

Danmarks besættelse. Var vi et offer?
Et tilbud?

I bind 1 behandler forfatteren den politiske, økonomiske og militære baggrund for den tyske besættelse af Danmark d. 9. april 1940.
Med udgangspunkt i egne erfaringer som ung mand med gryende modstandsvilje, samt i oplysninger fra arkiver, fra samtaler med mennesker, der har oplevet periodens begivenheder, rejser Aage Staffe provokerende spørgsmål som: Bød Danmark nazisterne velkommen?
Kunne den tyske besættelse have været afværget?
Eller i det mindste gjort noget vanskelig?
Hvorfor gav regeringen ikke hæren ordre til at sprænge broer, færgelejer og f. eks. Ålborg Lufthavn for at sætte en kæp i hjulet for tyskernes overfald på såvel Danmark som Norge?

 
 

Bind 2:

Besættelsestidens Historie II:
1940 – 1942:

Samarbejdets – lydighedens år
Danmark som Mønsterprotektorat

I bind 2 behandler forfatteren de første to år af den tyske besættelse af Danmark.
Du får indblik i dagligdagens problemer under nazismens og samarbejdspolitikernes åg – mørklægning – isvintre – varemangel – rationering – og sortbørshandel, samt befolkningens holdninger til besættelsesmagten og samarbejdspolitikerne. Nogle danske går i tysk tjeneste som stikkere eller østfrontfrivillige, mens andre overvejede mulighederne for at stikke en kæp i hjulet på den tilsyneladende uovervindelige tyske krigsmaskine – på trods af, at bare det at tænke anderledes end flertallet er blevet farligt, hvilket arrestationen af kommunisterne viste.

 
 

Bind 3:

Besættelsestidens Historie III - 1943 – 1944

Samles et splittet folk? Folkeoprør - jødeforfølgelser
Regeringen smides på porten

I bind 3 behandler forfatteren besættelsesårene 1943 – 44.
Som i de foregående bind tager Aage Staffe udgangspunkt i egne erfaringer – her som 18 årigt medlem af sabotageorganisationen KOPA – BOPA – samt i oplysninger fra arkiver – fra samtaler med mennesker, der har oplevet periodens begivenheder.  
Blandt de emner, der behandles i dette bind, er folkestrejkerne og forfølgelsen af jøder og kommunister, forholdene i det besatte Norge, hvor tyskerne for langt hårdere frem end i det fredelige Danmark, de allieredes bombning af B&W i København, modstandsbevægelsens mangel på våben, herunder den hjemmelavede BOPA-gun, opstået pga. Den skæve Våbenfordeling.

 

 
 

Bind 4:

Besættelsestidens Historie IV: 1944 – 1945

Krigen skærpes: Sabotage – mål - midler – metoder.
Modstandens pris?
 

I bind 4 redegør forfatteren for mange sabotageaktioner, hvor hans kammerater beretter. BOPAs stormangreb på fabrikken Globus rapporteres dog via tyske dokumenter.  
En kammerats cykel punkterer, da han er på flugt efter en aktion, han udpeges af en landsmand og henrettes efter frygtelige mishandlinger inden daggry.
Folkestrejkerne og fagforeningspamperes mummespil bag kulisserne lægges frem til din vurdering. Dansk politi og vort officerskorps vurderes, selv er forfatteren inhabil, men fortæller dog, at han den dag, da tyskerne tog vort politi blev beskudt bagfra uden varsel af danske betjente, på trods af, at han havde vist sin maskinpistol og tilkendegivet, at han ikke ville gøre brug af den.

 
 

Bind 5:

Besættelsestidens Historie V; 1944 – 1945.

Krigens sidste dage – Et langt forår.

I bind 5 behandler forfatteren krigens afslutning, hvor krigen kostede utroligt mange ofre. Tyskernes desperate terror, Royal Air Forces bombning af Gestapos hovedkvarter, Shellhuset, der ved et uheld kostede mange børn på Den franske Skole livet og om sabotører, der under forsøg på at skaffe ammunition sætter livet til. Bitterheden over, at danske officerer på dette tidspunkt havde millioner af patroner på lager, betegner han som indirekte mord på hans kammerater.
De hvide bussers redningsaktioner, hvor de redder tusinder af kz-fanger fra døden, ofte under beskydning af allierede fly, er blot noget af det, sløret løftes for. Befrielsen og den festglade stemning, dog ikke på Bornholm, der bombes af russerne, og de mange ofre for de vilde skyderier fra de sidste dages hellige spares du ikke for.

 

 
 

Bind 6:

Besættelsestidens Historie VI:

Besættelsens Efterveer – Krigen efter krigen

I bind 6 omtaler forfatteren tiden efter krigens afslutning.
Retsopgøret med domme stridende mod almene juridiske retsprincipper – mod de nu gældende menneskeretskonventioner og med de bedste argumenter mod dødsstraf.
Modstandskampens betydning politisk – militært – målt af historikere – af de allierede og af tyskerne. En partisankrigs vilkår og præmisser belyses og giver en forståelse for likvideringers betydning som nødværge, som forudsætning for overhovedet at gå til modstand i et samfund med måske op til 15.000 stikkere.
Den danske modstandskamps særpræg, nemlig hensynet til medborgere, hvormed den adskilte sig fra terrorvirksomhed beskrives. 
De moralske og etiske krav til sabotører får du belyst med eksempler. Den skæve Våbenfordelings forræderi kostede modstandsfolks liv. 
Det er omtalt i Staffes bøger, men findes ellers kun under gulvtæpperne.

 
 

Bind 7:

Gentager historien sig?
Fred og sikkerhed

Årsager – Forudsætninger
for Diskrimination - for Terror for Krig

I bind 7 behandler forfatteren med eksempler fra vor dagligdag den diskriminering, der finder sted, og som vi måske uden selv at være bevidst derom aktivt deltager i. Langsomt og ofte ubemærket sniger den indre svinehunds tale sig ind i vor tilværelse. Social betinget diskrimination lægges frem i vor egen og i fremmede kulturer.
Konsekvensen af racisme og diskrimination i dagligdagen blev i forrige århundrede en Verdenskrig med udryddelseslejre.
Mit håb er, at også du finder dit ståsted og vil være dig dit ansvar bevidst. Flyder vi alle med strømmen – bliver vi en del af DET TAVSE FLERTAL demokratiernes svage punkt – og vore politikere kan ubekymret manipulere videre.
Det bedste værn mod undertrykkelse – mod terror – mod vold – mod krig er og bliver et sundt demokrati. Har vi det?

 

 

 

Bind 8:

Ikke – vold; Civil - ulydighed!
mål - midler - metoder - reaktioner:

I  bind 8 præsenteres læseren for årsager til vold i forskellige varianter - fra at krige ikke er et tilfældigt sammenspil af uheldige omstændigheder, men skyldes en lang kæde af faktorer, hvoraf flertallet har sin rod i menneskelige svigt mod den ondskab i hverdagen, hvor omkostningerne efter to verdenskrige med kun 25 års mellemrum kostede henholdsvis 16 og 56 millioner mennesker livet, og som udover folkemord, efterlod en Verden med et næsten uoverstigeligt had, nationer og mennesker imellem.

Dette had og den herskende intolerance præger vor hverdag.
Had udelukker tolerance og dermed eksistensen af et rimeligt demokrati.

Læseren stifter bekendtskab med Gandhi – Martin Luther King og Nelson Mandela. De betragtes som skoleeksempler på Ikke Vold; Civil Ulydighed.

Derudover beskrives en række organisationers ikke voldelige metoder og aktioner for at menneskerettighedskonventionerne bliver respekteret. Aktioner rettet mod atomkraft - mod atomvåben - mod den kolde krigs oprustningsvanvid og forurening er også berørt.

 

Forlaget Ådalen, Søsvinget 18, 8250 Egå 
Tlf. 40 14 47 91   info@forlagetaadalen.dk

op til top