top
                                                                                                                                                                               

Bind 2:

Besættelsestidens historie II

1940 - 1942


  Klik på
blå tekst              Links:    Befrielsen              BOPAs mindebog

  Forside          Bøgerne fra 1 til 8          Tyskland 1914 -1933 - 1939             

  Besættelsestidens historie: Bind 1     Bind 3      Bind 4      Bind 5       Bind 6        En smededreng går til modstand        
  
  
Bind 7  Fred og sikkerhed;                Bind 8  Ikke-vold; civil ulydighed;          I. Livet i Danmark 1860 - 1940             Livet i Danmark Bind I - II - III          Livet i Danmark med PDF filer        

   Åndssvag? tilladt? Hvordan?              Isvintre før og nu            Vagabond i Europas ruiner              Rejser bag Jerntæppet            Indtryk Bangladesh      Indtryk Burma             Indtryk Cambodja

 

 
Visdomsord  -
Guldkorn:  Terror - Frihedskamp - Grænseværdier          Inspiration - tips - værd at vide        en messe værd  

                                 


Arbejdere fik frataget alle rettigheder, hvis de nægtede at arbejde i Tyskland.
Socialhjælp søgte partiet Venstre erstattet med fattighjælp. Dermed ville arbejderen miste de borgerlige rettigheder.

 


Hr. og fru Jensen frøs med våde tørv i kakkelovnen.

Kul og koks gik til værnemagerne,
så den danske krigsproduktion til nazisterne var på  toppen.

 


Man må sno sig, sagde ålen, og sikkert nok også damen på billedet.
Tirsdag blev kødløse.

Varemanglen hærgede og udartede sig ved, at de rige hamstrede.
Den sorte børs blomstrede, men maksimalpriser skulle sikre den jævne mand og hans familie, men gjorde de det?

Tirsdagene blev indført som kødløse dage, så kunne vi forsyne det tyske marked maksimalt og sikre vort betrængte landbrug.
Danmark ernærede næsten 10 % af den tyske befolkning, men så betalte vi da også selv for det (Clearing - kontoen).

 

I Bind 2 behandler forfatteren de første to år af den tyske besættelse af Danmark.

Du får indblik i dagligdagens problemer under nazismens og samarbejdspolitikernes åg – mørklægning – isvintre – varemangel – rationering – og sortbørshandel, samt befolkningens holdninger til besættelsesmagten og samarbejdspolitikerne.


Nogle danske går i tysk tjeneste som stikkere eller østfrontfrivillige, mens andre overvejede mulighederne for at stikke en kæp i hjulet på den tilsyneladende uovervindelige tyske krigsmaskine – for lille mig var det lige så håbløst som at bede en myre tisse en elefant i øjet.

At tænke anderledes, er blevet farligt, hvilket arrestationerne af kommunisterne viste. 

Det var de spaniensfrivillige, der på deres krop havde oplevet de fascistiske forbrydelser i Spanien, der startede og grundlagde KOPA - BOPA.

Efter kapitulationen fremstod myten om, at hele den danske befolkning med samarbejdsregeringen i spidsen havde kæmpet mod overmagten. 

Af og til mødte man frihedskæmpere, der allerede den 9. april sleb økserne. 

Her illustrerer tegneren Bjørn fire holdningskategorier.

Manden, der bærer benzin til nazisten er samarbejdspolitikeren  eller hans lakaj, som uden påviselige trusler tilbyder sine tjenester.

Ægteparret med vovsen repræsenterer de holdningsløse.
De, der på arbejdspladsen gjorde sig umage for ussel mammon.

I bøgerne konfronteres du med, at modstandskamp af betydning først begyndte på et særdeles primitivt og ineffektivt niveau i slutningen af 1942.
Hvorfor så sent og af hvem? kan du spørge.

Viljen til at risikere liv og lemmer i en tilsyneladende håbløs kamp mod en knusende overmagt lå de fleste danske fjernt.

Bag ligger det, man i dag har cementeret, at det klogeste var at sidde tilbagelænet i klapstolen og lade andre rage kastanjerne ud af ilden, eller sagt på lidt anden vis, lade andre nationers ungdom forbløde for selv vederlagsfrit at få friheden tilbage.

Samarbejdspolitikerne blev truet, sagde de, men har de kunnet dokumentere det?

De samarbejdede for at skaffe kul og koks til deres kære landsmænd, men de tyske kul og koks gik først og fremmest til de danske værnemagere.


Samarbejdspolitikerne sov trygt bag lillemors ryg på den sædvanlige adresse lige til krigen sluttede. De frygtede ikke tyskerne.
 

Hvorfor skulle de også det? 

Var der svingdøre mellem den danske og tyske afdeling på Vestre Fængsel?

Løftet til de internerede kommunistiske fanger i Horserødlejren om, at de ville blive frigivet, således, at de ikke ville falde i tyskernes blodbesudlede hænder, også det løb man fra. 

Hvordan var virkeligheden? Den kan du finde, når du får viden om
udlevering af dansk militært udstyr, om 

at dansk politi arresterede 300 kommunister - 220 flere end de 80, tyskerne havde ønsket.
Mellem 81 og 131 danske sabotører (ganske vist BOPA-sabotører) blev udleveret af danske myndigheder til de tyske bødler. 

Glemt eller fejet godt ind under gulvtæpperne er også dansk politis indsats ikke kun mod kommunistiske modstandsfolk, men også mod de danske faldskærmsagenter (kaniner).

Tre danske faldskærmsfolk blev skudt. 

To af dansk politi - én af tysk politi.

Hvor store lidelser?  Hvor mange brave patrioters død er man ansvarlig for? 

Kun ganske få af modstandskampens pionerer - de spaniensfrivillige overlevede krigen.

 

Bind 2 som PDF  
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7Forlaget BOgPArtisanen er ophørt.

Forlaget Ådalen udgiver bøgerne for fremtiden.

Bøgerne kan du låne på biblioteker  købe i boghandel eller ved forlaget Ådalen.

På de følgende sider findes bøgerne som PDF filer.

Al henvendelse vedr. køb af bøger til

Forlaget Ådalen
Tlf. 40 14 47 91  
info@forlagetaadalen.dk

Bøgerne foreligger som PDF filer, 
disse kan  kan frit benyttes - kopieres til studier eller debat. Forudsætning: Kilden skal angives.
Kommerciel udnyttelse ikke tilladt.

 

 

 

 

 

Erstatningsvarer dukkede op, kaffeerstatning fremstillet af ristede roer eller cikorierødder (mælkebøtter), te af æbleblade, som i en snæver vending kunne stoppes i piben.

Kriminaliteten steg, og da folk oprettede vagtkorps i den politiløse tid for at passe på det uerstattelige vasketøj, blev modstandskampen endnu vanskeliger

 
   
 
Dette diagram illustrerer, hvor sent modstandskampen tog fart.
                    Omfanget tvivler jeg dog på
Denne mindesten kan du finde ved
Frihedsmuseet i København
Sådan kunne du også finde denne mindesten  ved                        
 Frihedsmuseet i København
 

Forlaget Ådalen, Søsvinget 18, 8250 Egå 
Tlf. 40 14 47 91   info@forlagetaadalen.dk

til tops