Bind 4:
Besættelsestidens historie IV;  1944-1945

Krigen skærpes

  
Klik på
blå tekst              Links:    Befrielsen              BOPAs mindebog   

  til     Forside           Bøgerne fra 1 til 8          Tyskland 1914 -1933 - 1939

  Besættelsestidens historie:         Bind 1     Bind 2      Bind 3      Bind 5       Bind 6        En smededreng går til modstand            

   Bind 7  Fred og sikkerhed;           Bind 8  Ikke-vold; civil ulydighed;      I. Livet i Danmark 1860 - 1940           Livet i Danmark Bind I - II - III           Livet i Danmark med PDF filer             

  Åndssvag? tilladt? Hvordan?           Rejser bag Jerntæppet                 Vagabond i Europas ruiner                 Isvintre før og nu            Indtryk Bangladesh           Indtryk Burma              Indtryk Cambodja

 

 
                          Visdomsord  -
Guldkorn:  Terror - Frihedskamp - Grænseværdier          Inspiration - tips - værd at vide            en messe værd

 

Forlaget BOgPArtisanen er ophørt.

Forlaget Ådalen udgiver bøgerne for fremtiden.

Bøgerne kan du låne på biblioteker  købe i boghandel eller ved forlaget Ådalen.

Bøgerne foreligger som PDF filer, 
disse kan  kan frit benyttes - kopieres til studier eller debat. Forudsætning: Kilden skal angives.
Kommerciel udnyttelse ikke tilladt.

Al henvendelse vedr. køb af bøger til
Forlaget Ådalen
Tlf. 40 14 47 91   info@forlagetaadalen.dk

 

Under besøg i Kz-lejren Stutthof i maj 2005 fik jeg flere polske venner og blev da klar over, at Kapitel 3 - 

Opstanden i Warszawa var mangelfuldt og behæftet med fejl.

Derfor har jeg skrevet kapitlet om, og det vil så komme med, hvis bogen genoptrykkes.
Indtil da og for at gøre min brøde god igen, har jeg tilføjet hele bogen som PDF-fil.

I kapitel 3 og 4 finder du den reviderede udgave af Opstanden i Warszawa i 1944

  

              

Bunkers ved fabrikken Globus,
som kan skimtes i baggrunden


Fabrikken Siemens i Ryesgade i København.
Malet af Anker Landberg, som var kurer for KOPA´s leder 
Ejgil Larsen.

 

 


Vi spiste på samme hotel, men ikke ved samme bord. Risikomomentet var for stort, det var efterhånden ret mange af Værnemagtens medlemmer, vi havde forulempet. Det ville ikke være det morsomste at blive konfronteret med en af dem midt i desserten, men sulten drev og vagten passede jo på min cykel.


 

Jeg kom til skade og havde nær sat livet til ved sprængninger flere gange, men andre sabotører mistede livet under forsøg på at skaffe sprængstof, ammunition og våben. Det skete på tidspunkter, hvor politikere og officerer havde mere end 2 mil. 9 mm. patroner på lager.

Læs om aktionen i Brøndbyøster eller gå på www.befrielsen.dk  og find "Hvorfor er Lille John stadig sur" og prøv at forstå mit had og min foragt for disse efter krigen så brave landsmænd.

Herluf Bidstrup var en gudsbenådet kunstner, med få streger kunne han præcist få svineriet frem.

På en måde forstår jeg godt de reaktionære koldkrigeres forargelse og vrede mod Bidstrup. Han var for god. 

BOPA købte sprængstof af tyskerne, officielt til sprængning af skibsvrag. 
Tænk lige på, at dette foregik på et tidspunkt, hvor BOPA-sabotører ikke havde til det tørre brød.

Frank måtte melde afbud til sabotageaktioner, fordi han havde taget arbejde som bagerikarl for at få smør på bordet i den arbejderfamilie, han nassede på. 

Forræderiet ved Den Skæve Våbenfordeling og Den danske Brigades landsætning i Helsingør kom frem efter krigen. 

Gik de skyldige fri?

Bopa´s leder Børge Brandt trygler i et brev, som jeg kalder Brandts Jammersminde om, at få del i våben og sprængstoffer,
men uden resultat.

 

Smededrengen Ib har været på arbejde.
Skibene blev først sænket, når de var sejlklare.

Man skulle jo have smør på brødet.

 
 

 

Jernbanesabotagen havde kun ringe militær betydning, påstår man.
I perioder deltog omkring 11.000 tyske soldater i bevogtningen af jernbanenettet.

 

Da jernbanesabotagen gik for fulde omdrejninger var omkring 200 sabotører beskæftiget med dette farlige, men "spændende" ulønnede hobbyarbejde.

Flere afså dog tid til også at give en hånd med ved nedkastningerne fra England.
Tiden skulle jo gå med noget.

Mindst tolv BOPA-sabotører mistede livet
på grund af den skæve våbenfordeling.

 

Flere sabotager fik på grund af mangel på simpelt materiel ikke den tilsigtede virkning på værnemagerfabrikkerne og forårsagede unødig stor skade på civil ejendom.

Når vi ikke havde ferier på grund af beordrede sabotagestop, var rationen to små og en stor fabrik pr. uge.

Når vi ikke havde sprængstof, bad man os bruge parfumen "Sabodeur".

Et stinkmiddel absolut uden virkning, udover at forsikringsselskaberne gik fri.

 

4.000 soldater bevogtede de danske skibsværfter.

Dræbte og sårede civile ved de få allierede luftangreb – 125

DSB Lokomotivpersonel: 12 dræbte - 4 sårede,

andet DSB personel 45 dræbt - 64 såret.
 

Jernbanesabotagen krævede ingen civile ofre

Forlaget Ådalen, Søsvinget 18, 8250 Egå 
Tlf. 40 14 47 91   info@forlagetaadalen.dk

 

op til top