Forlaget Ådalen                                                                                                                                                

 Bind 5:
Besættelsestidens historie V;

1945 - 1946

 

Klik på blå tekst              Links:    Befrielsen              BOPAs mindebog

  til     Forside           Bøgerne fra 1 til 8          Tyskland 1914 -1933 - 1939

  Besættelsestidens historie:  Bind 1     Bind 2      Bind 3      Bind 4       Bind 6        En smededreng går til modstand   

   Bind 7  Fred og sikkerhed;     Bind 8  Ikke-vold; civil ulydighed;                I. Livet i Danmark 1860 - 1940           Livet i Danmark Bind I - II - III           LLivet i Danmark med PDF filer        

  Åndssvag? tilladt? Hvordan?         Rejser bag Jerntæppet                Vagabond i Europas ruiner                  Isvintre før og nu          Indtryk Bangladesh           Indtryk Burma              Indtryk Cambodja

 

         

Visdomsord  - Guldkorn:  Terror - Frihedskamp - Grænseværdier          Inspiration - tips - værd at vide            en messe værd           

 

I bind 5 behandler forfatteren krigens afslutning, hvor krigen kostede utroligt mange ofre.
Tyskernes desperate terror, bombardementet af Gestapos hovedkvarter. Shellhuset, der kostede mange børn på Den franske Skole livet og om sabotører, der under forsøg på at skaffe ammunition sætter livet til.

Bitterheden over, at danske officerer på dette tidspunkt havde millioner af patroner på lager, betegner han som indirekte mord på hans kammerater.

De hvide bussers redningsaktioner, hvor de redder tusinder af kz-fanger fra døden, ofte under beskydning af allierede fly, er blot noget af det, sløret løftes for.
Befrielsen og den festglade stemning, dog ikke på Bornholm, der bombes af russerne. De mange ofre for de vilde skyderier fra de sidste dages hellige spares du ikke for.  

  Var sabotørtilværelsen romantisk? Spændende? 

Nazisternes desperate terror og manglen på basale livsfornødenheder fik følger.

I februar 1945 ankommer jeg til nattens logi med mit værktøj - en maskinpistol - håndbomber og 12 kg. sprængstof.

Klokken ca. to om natten vækker manden mig - konen er panisk.

Jeg må forlade sengehalmen og motionere for at overleve i en park til aktionen skal startes kl. otte, med bomben som  startsignal.

Det frøs en bagatel på mellem 12 og 15 grader. Hvordan vurderer du damen?   

 

Bind 5 som PDF

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7


Forlaget BOgPArtisanen er ophørt.

Forlaget Ådalen udgiver bøgerne for fremtiden. 

Bøgerne kan du låne på biblioteker,  købe i boghandel eller ved forlaget Ådalen.

  Forlaget Ådalen
finfo@forlagetaadalen.dk

Tlf. 40 14 47 91   

Bøgerne foreligger som PDF filer, 
disse kan  kan frit benyttes - kopieres til studier eller debat. Forudsætning: Kilden skal angives.
Kommerciel udnyttelse ikke tilladt
  

Dagens aviser

  Ytringsfrihedens vogtere?

Til salg for en skålfuld ris?

 

 

Ofte kunne man tidligere på krigen i sin nød finde en overnatning i et beskyttelsesrum, på et loft eller i en kælder.

Fire stole eller det bare gulv var ofte det komfortable natteleje.

Da varemanglen blev katastrofal dannede folk vagtkorps, som overvågede, at vasketøjet ikke blev stjålet - stjålne underhylere kunne ikke længere erstattes. Dermed steg vort risikomoment.

De gamle modstandsfolk skal høres, medens de endnu er i live, fremsat i TV. 

Historisk ekspert udtalte i DR:
"Politikerne samarbejdede (med tyske nazister Aa-S) for at bevare Danmarks suverænitet.

"Gradbøj" og fortæl mig, hvor megen suverænitet Danmark havde efter den niende april 1940, klokken 4,10.

I Berlingske Tidende kunne læses under billedet af ruinerne af en biograf på Gl. Kongevej, at det skyldtes sabotage. Da der vitterligt var tale om en af terrorbandens schalburgtager bad jeg om en rettelse.

Den kom, men man skulle bruge lup for at finde den og et pænt brev til mig om, at man desværre osv. 

 

 
 

I et interview i Jyllands Posten udtalte jeg:

"vi slagtede dem som svin." 
Aftalen var, at artiklen inden udgivelse skulle sendes som E: mail. Men da denne ikke fungerede, godkendte jeg noget godtroende og naivt pr. telefon, trods nedsat hørelse, i tillid til, at man som aftalt skrev en redelig artikel.

Denne blev læst op for mig pr. tlf.
Overskrifter og fremhævelser blev ikke nævnt i samtalen.

Disse var af en sådan karakter, at artiklen og mit pacifistiske udsagn blev fordrejet. 

Mit budskab var og er:

"Krig er en forbrydelse, krige har kun tabere"
"Højtråbende, oprørte, og forståeligt nok også forargede tysktalende personer ringede mig op, men også enker efter modstandsfolk følte sig krænket.

Det havde ikke på nogen måde været min hensigt, og jeg beklager derfor artiklen og undskylder fordrejelserne.

Udtalelsen burde have været:

vi slagtede dem, som man slagter svin 

Krigshåndværket i en nøddeskal. Dokumenteret i filmen: Med ret til at dræbe. Her er scener, der viser, at aflivningen af mennesker er sammenlignelig med aflivning af dyr.

Udtalelsen var blot en af mine mange bestræbelser på at fjerne det skær af romantik, som mange forbinder med krig.

Uden held forsøgte jeg i Jyllands Posten at rette på min del af den begåede brøde.

Men problemet er nu, som før, hvad sælger aviser?

Før besættelsen, da Danmark var et frit selvstændigt land, sagde Jyllands Posten god for jøde-forfølgelserne i Tyskland, blot den skete på anstændig vis.

 

I mine bøger kan du få mit syn på likvideringer.
Udtrykt ultrakort.
Det var nødværge intet andet

Uden likvideringer
havde der ikke været sabotage -
Uden sabotage havde der ikke været modstandskamp
Uden modstandskamp havde der ikke været
en skammens myte.
er det ikke lige akkurat det, man beklager i dag?

AT DER TRODS ALT, VAR NOGEN,

DER GIK TIL MODSTAND 
 

Den sorte svinehunds talere gør behændigt brug af Janteloven.

Vor ungdom skal danse efter magthavernes pibe. 

Den skal ikke tro, den er noget, den skal ikke tale Roma imod, den skal blive ved patteflasken.

Modstandsfolk er blevet fremstillet som skydelystne lystmordere osv.

Drabsmænd, der halvskidefulde drønede rundt og skød ned for fode.

Min virkelighed var en anden.

Skulle vi aktivt bekæmpe nazismen, var partisankrigen - sabotagen det eneste effektive våben, vi havde.

Krig er et mere end beskidt håndværk, det har intet med ludo at gøre.

Seks kammerater blev angivet for 500.- kr.  

To døde, fire vendte hjem fra dødslejrene - mærket for livet.

 

Stikkere angav landsmænd
                                       for en håndfuld bajere
.
 

Havde man ikke værget sig mod stikkerne - havde det kostet endnu flere modstandsfolks liv - tortur - lidelser af et omfang, som nutidens unge har svært ved at forestille sig. 

Kendetegnede for de fleste, der med lumre hentydninger forsøger at kaste smuds på modstandsfolk er, at det oftest er udokumenterede påstande, de fører sig frem med.

Ofte forudsætter de, at man dengang havde de samme faciliteter, de samme muligheder som i dag og de samme tolerancetærskler.

De har ikke fornemmelse af det had, danskerne følte og slet ikke til den hævntørst, der blev lagt for dagen.

Det var en partisankrig, som blev ført af store drenge - med det krudt og de kugler, de selv kunne skaffe.

En primitiv krig, med primitive midler, bøjede søm og slangebøsser. 

Der var ikke krisehjælp. Der var ikke rådgivnings- eller ekspeditionskontorer.

Næsten al kommunikation foregik fra mund til mund - derfor var man henvist til at nære en blind tillid til sine kammerater.

Deres moralkodeks og menneskelige kvaliteter er velsagtens noget fremmed for kritikerne.

Et belastende papir kunne ved anholdelse betyde, at man blev tævet ihjel eller endte ved en af pælene i Ryvangen.

Men i alt hvad vi gjorde, stod vi frit - hver enkelt kunne sige fra: -

"Nej, det kan jeg ikke - det vil jeg ikke."

Man kunne ikke tage telefonen og bede stikkeren stille op som skydeskive som i en øvelse.

En af dem, jeg jagtede, færdedes kun ude med seks mands livvagt - bevæbnet til tænderne.

Det var ikke muligt at aflive ham på gader og stræder, uden at sagesløse ville blive mejet ned. En af flere grunde til, at han overlevede.

Der var ofte tale om dage - ugers overvågning og jagt - ofte i kulde og regn - hver enkelt havde derfor tid nok til igen og igen at overveje og til at sige fra.

Vi var ikke under militær kommando.
                                        Vi var ikke soldater.

I modsætning til de stikkere, som gemte sig i koncentrationslejren i Frøslev, fordi de følte jorden brænde under deres fødder havde jeg kolde fødder, da mine støvler var hullede og utætte som en si. Men dog ikke så kolde, at jeg unddrog mig for, hvad jeg følte var min pligt.

Men lad mig tilstå, at det altid var mit inderlige, stille håb, at en kammerat var tættere på stikkeren end jeg, så jeg slap. 

Hvis jeg havde kunnet bevare alt det snot, kammerater har udgydt på mine skuldre, når de havde samvittighedskvaler, ville kritikken forstumme, engang for alle.

Min gruppe var sin udslettelse så nær, som man overhovedet kan komme,
jeg opgav, jeg slog ikke til.

Stikkeren overlevede en beskidt krig, men mit svigt kostede modstandsfolk livet og lidelser.
At stikkeren blev dødsdømt og henrettet efter krigen tilfredsstillede ikke min hævntørst - hævntørst havde og har jeg ikke.

Der var kun tale om uskadeliggørelse.

En grund mere til min pacifistiske udtalelse var medaljens bagside, nemlig at kun få har bekymret sig om, at deltagere i en krig, uanset hvilken side, de har været på, led skade, de blev forvandlet.
Det har de og deres familier betalt for og betaler stadig, så længe de lever.

Et håb var også, at når børn og unge, der har deltaget eller været udsat for krigshandlinger, søger asyl i vort land, at de så behandles på menneskeværdig, kvalificeret vis.

At gøre, som man gjorde i Århus, hvor man stoppede børn og unge fra krigen i Libanons Beirut ind på en hylde i en betonghetto og gav dem en plads på velfærdskontoen, er ikke værdigt for et sandt demokrati. Men de var da herligt fri for at arbejde - for en stund.

Man efterlod - overlod dem til intethedens ligegyldighed. Ansvarsløst?

 

 

Forlaget Ådalen, Søsvinget 18, 8250 Egå 
Tlf. 40 14 47 91   info@forlagetaadalen.dk

 

til tops