Bind 6:
                           Besættelsestidens historie VI; 
19 45 - 1948:

                                                     Besættelsestidens efterveer - Krigen efter krigen


   Klik på blå tekst              Links:    Befrielsen              BOPAs mindebog 

  Forside          Bøgerne fra 1 til 8          Tyskland 1914 -1933 - 1939         

  Besættelsestidens historie: Bind 1     Bind 2      Bind 3      Bind 4      Bind 5              Bind 7   Fred og sikkerhed;           Bind 8   Ikke-vold; civil ulydighed;    

  En smededreng går til modstand:          I. Livet i Danmark 1860 - 1940;       Livet i Danmark Bind I-II-III         Livet i Danmark med PDF filer     
 
  Åndssvag? tilladt? Hvordan?                   Isvintre før og nu          Vagabond i Europas ruiner               Rejser bag Jerntæppet            Indtryk Bangladesh      Indtryk Burma             Indtryk Cambodja

    

 
                  Visdomsord  -
Guldkorn:  Terror - Frihedskamp - Grænseværdier          Inspiration - tips - værd at vide         en messe værd     

 

 

 

 

Drabelige frihedskæmpere med store "kanoner" transporterede fanger på åbne lastbiler, det mindede en del om pøbeloptøjerne fra den franske revolution,
da fangerne på hestetrukne kærrer førtes til skafottet. 
Man har glemt, at nazisternes desperate terror havde skabt et had, der havde ændret et fredeligt folk, det ville have hævn. Man dødsdømte nazister, man henrettede nazister efter lov med tilbagevirkende kraft og efter skrålet i gaderne

I Bind 6 omtales tiden efter krigens afslutning. Retsopgøret med domme stridende mod almene juridiske retsprincipper - mod de nugældende menneskeretskonventioner, men indeholdende de bedste argumenter mod dødsstraf.

Modstandskampens betydning politisk - militært - målt af historikere - af de allierede - af tyskerne.

En partisankrigs vilkår og præmisser belyses og giver en forståelse af likvideringerne som nødværge, som forudsætning for overhovedet at gå til modstand i et samfund med måske op til 15.000 stikkere.

Den danske modstandskamps særpræg, nemlig hensynet til medborgere, hvormed den adskilte sig fra terrorvirksomhed. De moralske og etiske krav til sabotører får du belyst med eksempler.

Den Skæve Våbenfordelings forræderi belyses ligeledes med eksempler. 

Når man ser tilbage på befrielsesdagene tegner der sig et billede af et folk i fest, i jubel.

Proppen gik af efter fem års undertrykkelse og ydmygelse, men billedet havde undertoner, som man midt i jubelen har glemt, eller som man helst ikke taler om, for vi er jo pæne mennesker.

Som de fleste lod jeg mig påvirke, jeg lod mig rive med, jeg levede ikke op til mit ansvar.
64.000 blev arresteret, de jublede ikke.

Hvor mange håndlangere - politikere havde overlevet de lange knives nat?
Jeg har endnu ikke glemt vore råb:

"De er ikke dømt.”

Flere gange måtte vi bruge kolberne for at holde landsmænd væk, men jeg forstod hadet.
Dette uforsonlige had var blot en af de mange følger af en hæslig krig, men glemmer man, at man undgik myrderier, trods alt, på grund af modstandsbevægelsen?
Jeg har endnu ikke glemt, hvorledes vi gik imellem for at beskytte, når vore medborgere spyttede, slog og sparkede vore arrestanter.
Krigen var forbi, danskere skulle lige før lukketid indsnuse krudtrøg, de var blevet mere krigsliderlige, nationalistiske og militaristiske end nogensinde før i Danmarkshistorien, det må kunne give dig en fornemmelse af, at også vort retsvæsen var til fals for de, der havde magt.

Forlaget BOgPArtisanen er ophørt.

Forlaget Ådalen udgiver bøgerne for fremtiden. Bøgerne kan du låne på biblioteker,  købe i boghandel eller ved forlaget Ådalen.

  Forlaget Ådalen
finfo@forlagetaadalen.dk

Tlf. 40 14 47 91   

Bøgerne foreligger som PDF filer, 
disse kan  kan frit benyttes - kopieres til studier eller debat. Forudsætning: Kilden skal angives.
Kommerciel udnyttelse ikke tilladt
  

           Bind 6 som PDF


 

Desmond Tutu fra Sydafrika var ikke på banen dengang.

Derfor får du retsopgøret og de vilde skyderier fra "de sidste dages hellige" belyst fra en noget anden vinkel end den officielt vedtagne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man idømte nazister fængselsstraf for forseelser, man kort tid forinden havde henrettet - myrdet andre for.

Forfatningsbrud? I strid med de i dag gældende menneskerettighedskonventioner?

Under alle omstændigheder et godt argument mod dødsstraf.
Hvorfor dømte man ikke efter samme principper som ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg eller efter den lovgivning Danmark havde før den 9. april 1940?

Er svaret, at så var samarbejdspolitikerne blevet dømt som landsforrædere?

En journalist fra DR spurgte mig i 1985: Har du fortrudt?
Svaret var: "Når jeg går rundt i København og ser de pæne bygninger, der i dag ligger, hvor der dengang var slum, nej, så fortryder jeg ikke.

"Sabotør - byfornyer" var ikke den dårligste fritidsbeskæftigelse, og jeg kan se mig selv i spejlet."

Fik jeg det samme spørgsmål i dag, ville svaret nok være: "Jeg fortryder."

I dag ville jeg nok gøre som politikerne siger; de er de klogeste, siger de; jeg ville nok følge de love, de konstruerer for at tjene "folket" og som god dansk demokrat følge flertallet og lade andre, som er dumme nok, rage kastanjerne ud af ilden for mig.

Kort sagt: - "Jeg ville anbringe mig i øreklapstolen med en bajer i hånden og nasse."

Martin Luther råbte fra kirketrappen i Worms:

"Mennesket er i bund og grund slet, optræder det godt, er det Vorherre Jesus Kristus skyld.”

En sommermorgen i 1945 stod jeg med efterdønningerne fra en middelsvær brandert på trappen til Københavns Rådhus og råbte til duerne ud over den mennesketomme plads:

"Mennesket er i bund og grund slet, optræder det tilfældigvis godt, er det nok beruset."

Mindesmærket er et af de bedste vidnesbyrd om danske holdninger.

Gasforbruget anslår jeg til 2 gange 11 liter gas pr. måned.

Udskiftning af flasker mm. anslår jeg til et mandetimeforbrug på under tre pr. måned.

E
mbedsmænd og politikere har holdt møder igennem år.

Hvad kostede det?

Ingen har spurgt beboere på plejehjem eller nærmeste pølsemand, om man kunne løse problemet

Her er lukket - slukket - tomt skvalder

Forlaget Ådalen, Søsvinget 18, 8250 Egå
Tlf. 40 14 47 91 info@forlagetaadalen.dk

 

til tops

Mindesmærke ved Hellig Kors Kirke i København.

Skænket til danskere af muselmænd - danske Kz-fanger.

Øverst skulle en evigt brændende flamme vække de forbipasserende til eftertanke.