Bind 7:
 Fred og sikkerhed.
Gentager historien sig?
Årsager - forudsætninger for diskrimination - for racisme - for folkemord

 
  Klik på
blå tekst              Links:    Befrielsen              BOPAs mindebog

  til     Forside           Bøgerne fra 1 til 8          Tyskland 1914 -1933 - 1939

  Besættelsestidens historie:   Bind 1     Bind 2      Bind 3      Bind 4      Bind 5       Bind 6              Bind 8  Ikke-vold; civil ulydighed;                                        

   En smededreng går til modstand                I. Livet i Danmark 1860 - 1940             Livet i Danmark Bind I - II - III         Livet i Danmark med PDF filer  

  Åndssvag? tilladt? Hvordan?                    Rejser bag Jerntæppet                Vagabond i Europas ruiner              Isvintre før og nu          Indtryk Bangladesh           Indtryk Burma              Indtryk Cambodja

 

Visdomsord -
Guldkorn:  Terror - Frihedskamp - Grænseværdier          Inspiration - tips - værd at vide             en messe værd  

 

Propagandaminister Goebbels udtalte:

Propaganda skal udføres så virtuost, at den, som den er udmøntet på, ikke bemærker den.

.

Mutterkreutz i sølv.
Tyske kvinder fik medalje,
Mutterkreutz, hvis de havde leveret kanonføde nok.

Fem børn gav medalje.

 


Den kolde skulder - algang - alsang - kongemærker-strikkede huer var længe danskes måde at yde modstand på.

 

 

I bind 7 behandler forfatteren med eksempler fra vor dagligdag den diskriminering, der finder sted, og som vi måske uden selv at være bevidst derom aktivt deltager i.

Langsomt og ofte ubemærket sniger den indre svinehunds tale sig ind i vor tilværelse.
Social betinget diskrimination lægges frem i vor egen og i fremmede kulturer.

Konsekvensen af racisme og diskrimination i dagligdagen blev i forrige århundrede en Verdenskrig med udryddelseslejre.

Staffe håber på, at alle finder deres ståsted og vil være sig deres ansvar bevidst.

Flyder vi alle med strømmen – bliver vi en del af
 

DET TAVSE FLERTAL
 

demokratiernes svage punkt – og vore politikere kan ubekymret manipulere videre. Det bedste værn mod undertrykkelse – mod terror er og bliver et sundt demokrati.

Har vi det? Det afhænger af mig - dig - os

Facts lægges foran dig og du må finde dit ståsted - forsøge at finde sandheden for dig i din hverdag.

Børnene fik nazismen ind med modermælken.

En forklaring måske?

Mediernes bombardement med propaganda og politikernes sorte tale krævede og kræver stadig et vågent sind, men ikke mindst skarpsindighed.

Det var svært for mig, som ung, og det er sandelig ikke blevet lettere i dag. Overalt mødte tyskerne propaganda.

Du konfronteres:

med eksempler spændende fra simpel mobning i vor hverdag til de mere komplicerede former som f. eks. social diskrimination og dermed en undertrykkelse, der oftest er forbundet med kønsdiskrimination.

Går vi 50 år tilbage i Danmarkshistorien finder vi ligheder med den ekstreme kvindeundertrykkelse, der stadig finder sted i ulande.

Belyst med eksempler på omskæring af drenge og piger, tvangsægteskaber og æresdrab.

Du konfronteres:

med nogle valgmuligheder for at imødegå vold - valget er dit og kun dit, men det vil afhænge af situationen, dit fysiske og psykiske volumen og ikke mindst, hvad er fornuftigt under de givne forhold. 

Krigens bud var:

En gal køter klør man ikke bag ørerne - den afliver man.

Du konfronteres:

Med, at den nazistisk krigspropaganda "kårede" blåøjede ariere, som de bedste krigere.
Ingen krig uden kanonføde - derfor havde man avlscentre, (Lebenborn) hvor de racerene førte "krigen" på lagnerne - om de frydefyldt har bollet løs stønnende:

"Sieg Heil" fremgår ikke af arkiverne.

Du konfronteres:

Med de mange former for undertrykkelse og dermed forudsætningerne for den grovere diskrimination, som kan føre til de for ofte gentagne folkemord, hvor nazisternes Endlösung godt nok er den mest omtalte, men i omfang og grusomhed ikke den største forbrydelse mod menneskehedens børn. 

Let og uelegant springer jeg over stalinismens folkemord og forbrydelser. 
ikke fordi jeg ikke fordømmer dem - men af
pladshensyn.  

Vi danske var ariere - nazisternes folkefæller.  Volksgemeindschaft.  

derfor "skånede" nazisterne os danske.

En ufattelig ondskab - ufattelige lidelser

er der ingen grænse for menneskers ondskab?

Kan man undskylde det tyske folk med, at den nazistiske propaganda var djævelsk dygtigt gennemført og resulterede i hjernevask af et helt folk? 

500 koncentrationslejre med et højt udviklet jernbanenet, med et avanceret udryddelsessystem i form af gaskamre og krematorieovne blev bygget af et land i krig på rekordtid.

Kunne dette gigantiske projekt have været gennemført uden hele det tyske folks medvirken - midt under en krig?

Af de danske frivillige i Waffen - SS, Frikorps Danmark udførte ca. 100 vagttjeneste i lejrene - de har som den menige tysker heller ikke set eller hørt noget.

På trods af, at i så og sige hver eneste besatte landsby dinglede ofrene i galgerne.

Du præsenteres for nazistisk ideologi, hvoraf mangt og meget gentages i vore dage af politikere, mere eller mindre bevidst, måske, men ikke mindre forbryderisk.

 

 


Forlaget Ådalen, Søsvinget 18, 8250 Egå 
Tlf. 40 14 47 91    info@forlagetaadalen.dk

til tops

Bind 7 som PDF

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

 

Forlaget BOgPArtisanen er ophørt.

Forlaget Ådalen udgiver bøgerne for fremtiden.

Bøgerne kan du låne på biblioteker - købe i boghandel eller ved forlaget Ådalen.

Al henvendelse vedr. køb af bøger til

Forlaget Ådalen


Tlf. 40 14 47 91    info@forlagetaadalen.dk

 

Bøgerne foreligger som PDF filer, 
disse kan  kan frit benyttes - kopieres til studier eller debat. Forudsætning: Kilden skal angives.
Kommerciel udnyttelse ikke tilladt.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lig blev fundet, hvor fanger havde afgnavet kødlunser.

Fanger blev kannibaler.