Bind 8: 
ikke - vold; civil ulydighed

Mål - midler - Metoder - Reaktioner
 
            


  Klik på blå tekst              Links:   Befrielsen              BOPAs mindebog

  Forside          Bøgerne fra 1 til 8          Tyskland 1914 -1933 - 1939            

  Besættelsestidens historie:       Bind 1     Bind 2      Bind 3      Bind 4      Bind 5       Bind 6                  Bind 7   Fred og sikkerhed                                        

  En smededreng går til modstand          I. Livet i Danmark 1860 - 1940              Livet i Danmark Bind I - II - III            Livet i Danmark med PDF filer             

  Åndssvag? tilladt? Hvordan?        Isvintre før og nu            Vagabond i Europas ruiner               Rejser bag Jerntæppet          Indtryk Bangladesh      Indtryk Burma             Indtryk Cambodja
 


Visdomsord  -
Guldkorn:  Terror - Frihedskamp - Grænseværdier          Inspiration - tips - værd at vide            en messe værd               

 

Vold avler vold.
Vold løser ikke,
men skaber problemer.

Forlaget BOgPArtisanen er ophørt.

Forlaget Ådalen udgiver bøgerne for fremtiden.

Bøgerne kan du låne på biblioteker - købe i boghandel eller ved forlaget Ådalen.

Al henvendelse vedr. køb af bøger til

Forlaget Ådalen
Tlf. 40 14 47 91    
info@forlagetaadalen.dk

Bøgerne foreligger som PDF filer, 
disse kan  kan frit benyttes
 kopieres til studier eller debat. 
Forudsætning:
Kilden skal angives.
Kommerciel udnyttelse ikke tilladt.

Krig er en forbrydelse.
Krige har kun tabere

Bind 8 som PDF

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

  Kapitel 10

 

 

                 

                                           Gandhi

Martin Luther King

Nelson Mandela

 

Læseren præsenteres for årsager til vold i forskellige varianter - fra at krige ikke er et tilfældigt sammenspil af uheldige omstændigheder, men skyldes en lang kæde af faktorer, hvoraf flertallet har sin rod i menneskelige svigt mod den ondskab i hverdagen, hvor omkostningerne efter to verdenskrige med kun 25 års mellemrum kostede henholdsvis 16 og 56 millioner mennesker livet, og som udover folkemord, efterlod en Verden med et næsten uoverstigeligt had, nationer og mennesker imellem.

Dette had og den herskende intolerance præger stadig vor hverdag, det forårsager nye krige og forhindrer opbygningen af en fredelig verden.

 

                                                  Indien
 USA
 

Shapeville Sydafrika

                                                 Danmark

Tyske tanks på Københavns Rådhusplads d. 29. august 1943
 

Russiske tanks i Budapest i 1956

                                  Arbejder demonstrerer
                          mod at lade sig forgifte af EPOXY
 


Denne protestaktion betaltes af arbejdere - 
en del af betalingen var hundebid - tørre tæsk - og bøder

Vort politi kønsdiskriminerer ikke

Bedst kendt er organisationen Greenpeace

Besøg Greenpeaces hjemmeside og bliv klogere


Resultaterne er omvendt proportionale 

med politikeres løfter og talestrøm

Ikke – voldelige aktioner var rettet mod atomkraft,
mod atomvåben og mod den kolde krigs oprustningsvanvid.

Om de omfattende internationale demonstrationer førte USA's høge til forhandlingsbordet
og dermed til en afslutning af industrialiserede landes krigsforbrydelser,

kendetegnet ved brug af kemiske våben mod en bondenation - Vietnam, er ikke klart,
 men helt uden virkning har de næppe været.

En lang række organisationer har gennemført aktioner for at få menneske-rettighedskonventionerne respekteret.

Samfundets holdninger og reaktioner kan bedst vurderes ud fra de straffe og bøder,
man har idømt de aktionerende, f. eks. arbejderne,
der protesterede mod at lade sig forgifte af EPOXY på Lynetten i København.
200.000 kr. i bøde til lønmodtagere - sammenlign med bøder til virksomheder, der har forurenet.
Cheminova - Grindstedværket eksempelvis?

Det anbefales at stifte bekendtskab med Amnesty International, besøg deres hjemmeside.
Andre har aktioneret for at redde vor natur, for beskyttelse af dyr
og for at sikre befolkningen mod miljøskader, som forekommer på utallige måder.

De internationale samfund er mere end tilbageholdende med hensyn til effekt.


Forlaget Ådalen, Søsvinget 18, 8250 Egå 
Tlf. 40 14 47 91    info@forlagetaadalen.dk

til tops