Indtryk  

Bangladesh   1985
 

 

 


 Klik på
blå tekst   tilbage til    Åndssvag? tilladt? Hvordan? 

Et gennemsnitligt landbrug i Bangladesh er på størrelse med en tennisbane.

Ved arv skal den deles mellem sønnerne, kvinder har/havde ingen arveret.

De tilhører forældrene - ægtemand eller brødre.

Ægteskab indgås ofte, hvor pigen er 13 år gammel.

Mange sælges som slaver.

 

Forlaget BOgPArtisanen er ophørt.

Forlaget Ådalen udgiver bøgerne for fremtiden.

Bøgerne kan du låne på biblioteker - købe i boghandel eller ved forlaget Ådalen.

Al henvendelse vedr. køb af bøger til

Forlaget Ådalen
Tlf. 40 14 47 91    
info@forlagetaadalen.dk

Bøgerne foreligger som PDF filer, 
disse kan  kan frit benyttes
 kopieres til studier eller debat. 
Forudsætning:
Kilden skal angives.
Kommerciel udnyttelse ikke tilladt.

Som konsulent for Landsforeningen Evnesvages Vel (LEV) arbejdede forfatteren i en kortere periode ulønnet på skole i en mindre by i det nordlige Bangladesh, som var oprettet ved hjælp af støtte fra LEV.

Eleverne var psykisk udviklingshæmmede. Andre former for handikap var dog også repræsenteret, høre-, tale-, samt fysiske handikap i form af polio (børnelammelse) og spasticitet.

Med børnene og deres forældre som udgangspunkt indvies man i kulturmønstre og levevilkårene i et af denne verdens fattigste lande.

Årsager til fattigdommen belyses eksempelvis med overbefolkningens konsekvenser og følger i form af forældreløse børn.

Forældrenes oplysningsarbejde i form af små teatergrupper, som drager ud i junglen mangler ikke.

Fattigdommen og ulykkerne skyldes ikke kun det bengalske folk, men også geografiske forhold og hvide menneskers ødelæggelse af naturen.

De mange former for ulandshjælp – bistandsarbejde belyses med eksempler og vurderes ud fra rejser igennem landet, dermed får man et indblik i geografiske, klimatiske og kulturelle forhold, som direkte har indflydelse på dagligdagen.

På grund af alder, (84 år), svigtende helbred og økonomi måtte rejse til Bangladesh i året 2009 for at evaluere og undersøge børnenes skæbner opgives.

Bogen er rigt illustreret, men billedernes kvalitet er præget af tropevarme, og af at flere film blev beskadiget ved at blive fremkaldt i vaskefad med ukendte kemikalier.

Du får et indblik i landbrugets kår, og hvorledes man ret så forgæves har forsøgt at hjælpe de fattigste landbrugere og en forklaring på, at ændringerne kun blev kortvarige i et diktatur, hvor korruption, retsløshed og kriminalitet er/var en del af kulturen. 

Risdyrkningens problemer er anskueliggjort.
Kollektiver blev oprettet til at styre kunstvandingsprojekter og fiskedamme af to grunde:

1. Indtægterne og økonomiske fordele skulle komme de fattige til gode. Men efter få år sad pengestærke folk på alle kollektive brug, og de fattige måtte købe deres eget vand til ublu priser.

2. Gennem samarbejde skulle bønderne lære om demokratiets grundregler. Som skjult dagsorden håbede man på, at  Andelsbevægelserne i Danmark skulle danne præcedens.

 

Folkekirkens Nødhjælp  oprettede værksteder, hvor primitive trædepumper blev fremstillet.

Flere steder installeredes motorpumper.

PDF Filer

Kapitel  1
Kapitel  2
Kapitel  3
Kapitel  4
Kapitel  5

Kapitel  6

Kapitel  7
Kapitel  8
Kapitel  9

 

 
 


Første trin er tilberedning af marken med hakke, eller hvis man er ved muffen ved pløjning med stude og træplov. Ved vanding forvandles marken til en mudderpøl, som jævnes med en form for harve. Risen bliver sået i bede, og på et tidspunkt trækkes de spæde planter op af pløret - bundtes og plantes.
Damen stammer fra Naxi folket i Kina.

Risdyrkning kræver enorme mængder af vand. 

Fiskedamme blev gravet og jorden brugt som dæmninger til beskyttelse mod regntidens oversvømmelser. Sult - fejlernæring kan bevirke, at børn som voksne bliver mentalt retarderede.
Producerer man åndssvage i ulande?

Fisk indeholder vigtige næringsstoffer og blev et værdifuldt kosttilskud. Beriberi er en mangelsygdom, forårsaget af mangel på vigtigt vitamin, som indeholdes i natur - ris, men ikke i polerede ris.

 
 

Familiedagpleje? Drengen ser ud til at være 6 - 7 år, men er sandsynligvis omkring de 10.

To småbørn ligger i affaldet. Overalt kunne man finde disse børn - i alle aldre - og alle udgaver.

 

 

Den blinde moder hjælper til i et projekt, hvor man havde samlet ca. 300 op fra grøftekanter - gader og stræder. Omkring halvdelen af børnene døde mellem hænderne på os.

Måske godt det samme - for hvad ventede dem, hvis de overlevede.

 

Torsdag er markedsdag, her møder handikappede op på byens torv for at tigge.

Hvis du vil frelst igennem tiggeriet, hvor spedalske hænder stikkes op i næsen på dig, bør du fylde lommerne med småmønt:

Lidt er mere end ingenting og  giver fred måske og taknemmelige øjne, som regel, især hvis du på sproget kan fremstamme: 
"Må Gud være med dig":  

Hvis opsøgende arbejde skal udføres, for at kortlægge behov for hjælp, er markedspladsen stedet. 

 

 

Dreng vaskes og behandles for fnat i skorper - orm - liggesår - diarre.

Min viden om tropesygdomme og de handikap, jeg mødte, var meget nær nulpunktet.

Vi bad barfodslægerne fra RDRS  = Folkekirkens nødhjælp om assistance.

De kom altid prompte.

 

 

 

Drengen var ramt af polio (børnelammelse) og kunne ud over at trække vejret - ingenting.

Jeg lærte ham at kommunikere med øjnene. Det var noget af et kunststykke, at få væske og føde i ham. Røg det ned i luftrøret blev han kvalt.

 


 

Barfodslæger fra Folkekirkens Nødhjælp, som havde egne moderne værksteder med fagfolk.

 


           Alt materiel blev systematisk efterset og plejet.

        I modsætning til andre ulandsprojekter virkede materiellet
og kunne bruges.

Værst var dog krukkebørnene. Et spædbarn findes eller købes - stoppes i krukke omgivet af sand, men med hul i bunden. I takt med barnets vækst udskiftes krukke, og den fjernes først, når man er sikker på, at de forvredne lemmer er fikseret i groteske stillinger.

Krukkebarnet anbringes på tæt befærdede steder med et fad ved siden af til mønter. Ejermanden opholder sig diskret i baggrunden for at høste mammon.

Damen, der giver den unge mand mad, var kasteløs - derfor så billig, at hun kunne bruges som forsøgskanin, da "ordineret" medicin skulle afprøves.

 

 

Den 24 årige skønhed og herren i den røde trøje var dybt forelskede og måtte nyde hinandens selskab med anstandsdamer og ellers i dølgsmål.

Damen var født af fattige forældre, som "kun" havde "produceret" værdiløse døtre. En ældre søster ventede på sit giftermål til medgiften var sparet sammen, derefter ville turen komme til lærerinden.

Gad vide om hun nogensinde blev gift eller fik et normalt kærlighedsliv.

 

 


På skolen fik børnene tandbørste og tandpasta. Hjemme brugte de en rod.
Det blev nøje overvåget, at de ikke spiste tandpastaen som slik.

En af mine kammerater, som havde siddet i Koncentrationslejr fortalte, at tandpasta kunne dæmpe diare.

Danmark leverede gratis poliovaccine, men stoppede. Det gjorde regeringen så også. Salem nåede ikke at blive vaccineret.  
En forbrydelse?

 
 

Skal du bruge bus anbefales, at du på forhånd køber billet og får reserveret plads, husk også til rygsækken, da den i mylderet på taget kan udsættes for nysgerrige sjæle - og falde af i svinget, men ellers steger solen - som ødelagde flere film.

 

I den brændende sol sad kvinder og børn og huggede skærver.

Et ulandsprojekt finansieret af velhaverlande. Hvad var hyren?

Når den nåede til den flittige, dame, som var brændt op af en ubarmhjertig sol, var den for stor til, at hun døde af sult, men for lille til, at hun kunne føre et liv uden at føle sulten gnave hver evige eneste dag.

Korruption var og er uden grænser  uden medmenneskelige hensyn.

 


I togene er hylder - sidder du på nederste hylde, har du overboens sure tæer dinglende for næsen - høns - ænder og andet mellem fødderne.

Kør aldrig bil selv, overlad rattet til en indfødt - pløjer du en hellig ko ned i nattens mulm og mørke - vil du blive ca. et hoved kortere.

Skal du bruge båd, bør du opøve en vis svømmefærdighed først.

 Soldaterne slæber som alle andre - her er vi i Chittagong Hills.
Et af de fattigste og mest korrumperede områder på vor klode. Kort fortalt: Danmarks største ulandsprojekt Naoakhali-projektet forløb ikke helt efter hensigten.

Vor regering gjorde opmærksom på, at fattigdommen var øget. Hvad gjorde general Ershad?

Let og elegant flyttede han 450.000 fattige landbrugere til stepperne, der tidligere havde været dækket af teakskove

De mange tilflytteres pres på den oprindelige befolkning blev starten til indbyrdes krige. Derfor også disse soldater.

 

 

En dristig, driftig, dygtig dansk forretningsmand, stifteren af Østasiatisk Kompagni, etatsråd og bærer af elefantorden H. N. Andersen havde i den frie konkurrences ånd startet sin tømmerforretning her. Man havde hugget løs, og i løbet af få år var landet forvandlet til en steppe, eroderet med dybe regnvandskløfter, der stort set gjorde dyrkning af jorden umulig.

De velbeslåede bestak, som god skik var og er i et diktatur embedsmænd, og fik tildelt de få opdyrkelige områder - wet-areas.

Ved grænsen til Burma flygtede mange tusinde burmesere ind i denne udørken, på grund af det burmesiske diktaturs progromer (folkemord).

Her lå de i det bare sand, uden at nogen overhovedet bekymrede sig om dem - her var ingen råstoffer at hente - kun mennesker i yderste nød.

For at overleve flygtede mange tilbage til det forjættede diktatur, men omkom, da de blev beskudt med maskingeværer fra fiskeriinspektionsskibe leveret som ulandshjælp (uden maskingeværer) af den danske stat.

Dette og mange andre detaljer møder du i bogen. 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ved Den Bengalske Bugt så vi børn og voksne i fast rutefart fra brændingen og ind til kvinder, der sad på stranden. De rystede noget ud af nettet og kvinden gik straks i gang med at sortere noget.

Hvad? Vi kunne skimte sorte prikker på størrelse med knappenålshoveder.


Umiddelbart forekom det os ret vanvittigt - men! Næste dag fik vi forklaringen.
Det var rejeæg, som blev solgt til et dambrug, og som udviklede dem til de kæmperejer, (tigerrejer) du kan se i vore fiskeforretninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forlaget Ådalen, Søsvinget 18, 8250 Egå 
info@forlagetaadalen.dk

op til top