ÅNDSSVAG? - tilladt? - HVORDAN?


                                                                                     
Den, der ikke lærer af historien, må betale for dens gentagelser

                                                                               Psykisk handikappede kan ikke deres Danmarkshistorie

                                                                                            Hvordan og hvad må de betale?  Pris?

  Klik på blå tekst              Links:    Befrielsen              BOPAsmindebog 

  Forside          Bøgerne fra 1 til 8          Tyskland 1914 -1933 - 1939     

  Besættelsestidens historie:  Bind 1     Bind 2      Bind 3      Bind 4      Bind 5       Bind 6        En smededreng går til modstand         
  
 
Bind 7  Fred og sikkerhed;         Bind 8  Ikke-vold; civil ulydighed;        I. Livet i Danmark 1860 - 1940       Livet i Danmark Bind I - II - III        Livet i Danmark med PDF filer                        

  Isvintre før og nu          Vagabond i Europas ruiner               Rejser bag Jerntæppet            Indtryk Bangladesh      Indtryk Burma             Indtryk Cambodja

 


                                                                                    Visdomsord  -
Guldkorn:  Terror - Frihedskamp - Grænseværdier          Inspiration - tips - værd at vide             en messe værd

 


Fortidens dårekister - indplankningsrum var som svinestier, hvor man mugede ud hver anden uge

 


Ved afskærmning af farlige maskiner kunne selv svært handicappede deltage i en produktion.

 

Forfatteren øser af 18 års erfaringer indenfor Åndssvageforsorgen.
Budskabet er videnformidlende og bevidst firkantet, enøjet og provokerende for at skabe debat.

Hvorfor så det?

 

Psykiske udviklingshæmmede og ligestillede er helt og fuldt afhængige af andre – af dig og af mig.

Bogen berører ultrakort begrebet intelligens – div. test og de traditionelle opfattelser og sanktioner mod afvigere. 
Et kort historisk tilbageblik fra før loven af 1959 og frem til Udlægningen i 1980.

Betegnelsen Åndssvag bruges konsekvent, da forfatteren opfatter andre betegnelser som en vigen for og accept af diskrimination.

 

Vi følger arbejdet på godt og ondt på en centralinstitution
samarbejdsvanskeligheder - faggrupper imellem og institutionsmiljøets indflydelse på medarbejdere og "kunder" (de handicappede).

Traditioner kan være et gode, men kan også være en hæmsko for en positiv udvikling.

 

Pionerers arbejde anskueliggøres med i praksis at vise, at begreber som oplæring og undervisning af unge og voksne psykisk udviklingshæmmede ikke kun er en utopi, men en mulighed, når og hvis vort samfund stiller ressourcer til rådighed.

Her er ikke tom snak, men arbejdet med handicappede elever på værksteder og i skole anskueliggør en udvikling – som med sine mål – midler og metoder forsøgte at virkeliggøre dogmerne – normalisering – integration.

Skal integration lykkes, stilles krav, dem analyserede vi og forsøgte derefter at opfylde både dem og de handicappedes behov.

Integration sker ikke ved et knips med fingeren.

 

Resultaterne af et tværfagligt samarbejde stiller krav.

Krav til vore systemer - krav til den menige medarbejder.

De belyses med glimt fra hverdagen, hvor man pløjede den rå mark.
Vore ansvarlige politikere stiller krav til pædagoger og andre medarbejdere, men lever de op til deres målsætninger?

Ret beset svarer politikeres handlinger til, at ansætte en mand til at grave en have på timeløn og udlevere ham en teske i stedet for en spade.

Især indenfor handicapundervisningen savnedes tidssvarende undervisningsmidler.

Selvrespekt - selvtillid - evne til at leve et selvstændigt liv -
(normaliseringsbegrebet) stiller krav til mennesker, der er invalideret på forskellig vis, det kan være overbeskyttende forældre, det kan være institutioners udelukkelse fra det pulveriserende liv.

Skolen - Social Pædagogisk Træningscenter havde en systematisk undervisning, der tog udgangspunkt i det enkelte individs muligheder og behov.

 

Skolen var fleksibel - hvilket betød - at den ændrede sine tilbud i takt med det omgivende samfund.

Du får eksempler på detaljer i denne organisation - på hvorledes man skabte undervisningsplaner - materialer bl.a. ved hjælp af fire militærnægtere og ved medarbejderes slid igennem år.

Forsorgen skabte et netværk, således at den handicappede vidste, hvor han kunne henvende sig.

Han kendte medarbejderne og havde den fornødne tillid til dem.

Her blev han hjulpet, hvad enten det sneede eller regnede - såvel indenfor som udenfor kontortid. De nedlagte institutioners beredskab er nu delvist afløst af byernes varmeriste.

 

Begreber som hensynstagende (hensygnende) og kompenserende undervisning opstod.

Et begreb der i nogen grad skal betales af mennesker på bistandshjælp, men også en kær indtægtskilde for initiativrige mamonsøgende sjæle.

 

For vort systems "tro vogtere" med kløe i sparekniven et must.

Ved udlægningen i 1980 nedlagdes skolen og blev erstattet med et surrogat - benævnt: Fritidsloven.

Forældre og medarbejdere stred forgæves.

Du kan følge denne kamp, som de finansierede af egen lomme.

Tusinder af protester blev indsamlet på gader og stræder.

Deres folder Hvordan illustrerede kravene til en kvalificeret indsats og man forudsagde, 
at loven om Fritidsundervisning var og blev et blålys.
Desværre fik de ret.

 

Sover vi i timen – hvem skal da betale?


Opfat bogen som et udgangspunkt for debat som et råb om vagt i gevær. Råbets adresse er til alle, der har eller vil drage omsorg for de svageste i vort samfund.

PDF filer

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Forlaget BOgPArtisanen er ophørt.

Forlaget Ådalen udgiver bøgerne for fremtiden.

Bøgerne kan du låne på biblioteker  købe i boghandel eller ved forlaget Ådalen.

Al henvendelse vedr. køb af bøger til

  Forlaget Ådalen

Tlf. 40 14 47 91  info@forlagetaadalen.dk

Bøgerne foreligger som PDF filer, 
disse kan  kan frit benyttes - kopieres til studier eller debat. Forudsætning: Kilden skal angives.
Kommerciel udnyttelse ikke tilladt.


Afløste byernes
varmeriste institutionerne?

 

 


Grethe skulle nå at blive klædt af, nå et brusebad, svømmetræning og igen påklædning indenfor 45 minutter.

 

Tillid skal skabes,
men kan man det i en lektion på
45 minutter?


Forlaget Ådalen, Søsvinget 18, 8250 Egå 
Tlf. 40 14 47 91   info@forlagetaadalen.dk

op til top