I. Livet i Danmark fra 1860 til 1940

 II. fra 1940 til 1943

III. fra 1943 til 1945
 

 

Klik på blå tekst              Links:   Befrielsen              BOPAs mindebog

  til     Forside           Bøgerne fra 1 til 8          Tyskland 1914 -1933 - 1939

  Besættelsestidens historie:       Bind 1     Bind 2      Bind 3      Bind 4      Bind 5       Bind 6      En smededreng går til modstand 

  Bind 7  Fred og sikkerhed;          Bind 8  Ikke-vold; civil ulydighed;     I. Livet i Danmark 1860 - 1940       Livet i Danmark med PDF filer         
  
  Åndssvag? tilladt? Hvordan?         Rejser bag Jerntæppet             Vagabond i Europas ruiner         Isvintre før og nu          Indtryk Bangladesh           Indtryk Burma                Indtryk Cambodja

 


Visdomsord  -
Guldkorn:  Terror - Frihedskamp - Grænseværdier          Inspiration - tips - værd at vide           en messe værd

 

 

 

De tre bøger er udarbejdet i nyt lay out, med henblik på trykning i nyt oplag. Tekst og grafisk opsætning er endnu en gang redigeret og indsat i PDF filerne.

Oversigt:

Med baggrund i min lærergerning var det min kongstanke,

at de tre bind bliver anvendt i en undervisningssituation - primært som en form for opslagsbog for læreren - denne får mulighed for at henvise elever med spørgsmål til relevante sider i bøgerne.

Disse sider finder du som PDF filer.

Eller skolen kan for 150. kr. anskaffe en CD, hvor alle de bøger foreligger, som du kan møde på dette web sted og som frit kan lægges på skolers servere.

Materialet kan du bruge frit i studieøjemed eller til debat, men en kommerciel udnyttelse vil blive betragtet som en krænkelse af ophavsrettighederne og vil derfor blive retsforfulgt.

Udelukke kan man dog ikke, at videnbegærlige unge selvstændigt vil pløje sig igennem det omfattende materiale.

Bøgerne er udover at være rigt illustreret - forsynet med stikordsregistre - personregistre - steds og organisationsregistre, samt fodnoter. I ordforklaring er taget højde for ord eller udtryk, som må formodes ukendte for unge i dag.

Da bøgerne er videnformidlende henvender de sig til alle, som har interesse for vor Danmarks historie.
Indholdsmæssigt  veksler bøgerne mellem brug af dokumentar og øjenvidneberetninger.

Disse kan have visse ulemper, men har dog en lang række fordele, da det med dem er muligt at beskrive de sociale forhold og almindelige menneskers tanker og holdninger på det tidspunkt begivenhederne udspilles.
Illustrationerne er kun i sort/hvidt af hensyn til  trykkeomkostninger.

Måske kan det undre, at jeg stiller materiale gratis til rådighed men:

Det er mit forøg på at lette underviseres adgang primært til BESÆTTELSESTIDENS historie - denne findes i dag i smykkede udgaver, der er helt ude af takt med mine oplevelser og erfaringer.

Den kolde Krig har efterladt intolerance og holdningsændringer, som forhåbentlig i nær fremtid ændrer sig positivt, men da har jeg nok for længst sat træskoene.

Autoriteter kræver, at skribenter skal være neutrale - blottet for personlige synspunkter og holdninger.

Jeg er lodret uenig og finder synspunkterne som udtryk for en reaktionær og undertrykkende mentalitet, som nedvurderer læserens evner og intelligens.

Indhold:          

Gennemgående henvender skribenten sig til almindelige borgere, derfor er det dagligdagens problemer, der er i fokus.
De skiftende holdningsændringer i befolkningen er skildret fra chauvinisternes skare, de holdningsløse, der kun havde sit eget ego for øje, til danskernes spæde forsøg på at finde deres egne ben at stå på i form af alsang - algang - kongemærker og den kolde skulder.

Varemangel og de mange Storm P opfindelser i form af surrogater, erstatningsvarer - og den tiltagende kriminalitets indflydelse på dagliglivet, efterhånden som krigen skærpes og ressourcerne er slidt op beskrives.

Modstandskampen er illustreret kortfattet, men præcist  og har flere øjenvidneskildringer.

Den nazistiske terror også i form af okkupationsmagtens undertrykkelse er beskrevet.

Øvelser i at gennemskue politikere og nazistisk propaganda bringes for at forbedre dine muligheder for at gennemskue de bedragerier, vi bombes med til daglig. 

 

Forlaget Ådalen, Søsvinget 18, 8250 Egå 
Tlf. 40 14 47 91  info@forlagetaadalen.dk   

til tops


Forlaget BOgPArtisanen er ophørt.

Forlaget Ådalen udgiver bøgerne for fremtiden.

Bøgerne kan du låne på biblioteker - købe i boghandel eller ved forlaget Ådalen.

Al henvendelse vedr. køb af bøger til

Forlaget Ådalen

Tlf. 40 14 47 91   info@forlagetaadalen.dk

Bøgerne foreligger som PDF filer, 
disse kan  kan frit benyttes - kopieres til studier eller debat. Forudsætning: Kilden skal angives.
Kommerciel udnyttelse
ikke tilladt.

 

hvorfor advarsler?
jeg prædiker ikke,
men jeg er inhabil, desværre
ich war dabei